Hyödyllistä tietoa

Luotettavaa ja ajankohtaista tietoa löydät seuraavilta Internet-sivuilta:
 

Terveyskirjasto
Tietoa sairauksista ja terveydestä

Hintavertailu
Tietoa lääkkeiden hinnoista

Lääkeinfo
Lääkkeiden pakkausselosteet

Rokottajan käsikirja
Tietoa rokotteista

Myrkytyskeskus
Tietoa myrkyllisistä aineista ja myrkytysten ensiavusta

Matkailijan terveysopas
Tietoa matkailijalle

Yhtyneet laboratoriot
Laboratoriotulokset

PharmaService
Koneellinen annosjakelu

Kanta.fi
Kansallinen terveysarkisto

Hoitopaikanvalinta.fi
Tietoa kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta

Lääkehaku.fi
Tarkista lääkkeen hinta ja saatavuus tietystä apteekista.